สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 02-022-0008 โทรสาร : 02-022-0009
E-mail : assetforsales@thanachart.co.th
รหัสทรัพย์สิน :  ECBRK0080
ชื่อทรัพย์สิน :
 เดิมเป็นอาคารสาขาหางดง (ปัจจุบันปิดแล้ว)
โครงการ :  ทรัพย์ที่ทำการสาขาเดิมที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว
ที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 50/1-2
 ถนน เชียงใหม่-ฮอต (ทล.108)
 ตำบล/แขวง หางดง
 อำเภอ/เขต หางดง
 จังหวัด เชียงใหม่
เอกสารสิทธิ :  โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ :  62615
ขนาดที่ดิน (ไร่-งาน-วา) :  0 - 1 - 31.00
พื้นที่ใช้สอย :  605 ตารางเมตร
หน้ากว้าง :  20.5 เมตร
ลึก :  36.5 เมตร
หน้ากว้างติดถนน :  20.5 เมตร
อายุอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง :  31 ปี
จุดเด่น :  
สิ่งอำนวยความสะดวก :
ไฟฟ้า น้ำประปา
น้ำบาดาล โทรศัพท์
สวนสาธารณะ สโมสร
ท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตกว้าง 0 เมตร
สาธารณูปโภคอื่นๆ : ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร
ภาพทรัพย์สิน

ราคาขาย Call

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน
และราคาขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่