รายละเอียดทรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน : ESMES0329
ชื่อทรัพย์สิน :
 มณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีพ พาร์ค
โครงการ :  ทรัพย์สินรายย่อยของโครงการรายย่อย
ที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 145/3 ซอย บ้านกลาง 14/1 (ซอยทุ่งตาล)
 ถนน รังสิต-ปทุมธานี
 ตำบล/แขวง บ้านกลาง
 อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี
 จังหวัด ปทุมธานี
เอกสารสิทธิ :  โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ :  61414
ขนาดที่ดิน (ไร่-งาน-วา) :  0 - 0 - 67.50
พื้นที่ใช้สอย :  169 ตารางเมตร
หน้ากว้าง :  15 เมตร
ลึก :  18 เมตร
หน้ากว้างติดถนน :  15 เมตร
อายุอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง :  15 ปี
จุดเด่น :  -
สิ่งอำนวยความสะดวก :
ไฟฟ้า
น้ำประปา
น้ำบาดาล
โทรศัพท์
สวนสาธารณะ
สโมสร
ท่อระบายน้ำ
ถนนคอนกรีตกว้าง 8 เมตร
สาธารณูปโภคอื่นๆ :
ภาพทรัพย์สิน

 

ราคาขาย : 4,000,000.00 บาท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน และราคาขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 02-022-0008 โทรสาร : 02-022-0009
E-mail : assetforsales@thanachart.co.th หรือ กรอกข้อสงสัยได้ที่นี้
แผนที่
 
 
     
     
     

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)