หลากหลายทำเลทอง ของทรัพย์สินรอการขายจาก
6 บริษัท ของกลุ่มธนชาต

  1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน)
  2. ธนาคาร ธนชาต จำกัด(มหาชน)
  3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
  4. บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด
  5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6
  6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

เลือกสรรให้ถูกใจจากหลากหลายทำเลคุณภาพ ทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ที่ดินเปล่า, ที่ดินจัดสรร, โรงงาน, อพาร์ทเม้นท์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ทรัพย์สินเหล่านี้มีการตรวจสอบดูแลตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 
     
     
     
 
 
 
   
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 – 17
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2217 8000 โทรสาร 0 2217 8312
ติดต่อได้ที่ : www.thanachart.co.th

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2217 8000 โทรสาร 0 2217 8333
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartbank.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2217 8888 โทรสาร 0 2217 9642
ติดต่อได้ที่ : www.tnsitrade.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
เลขที่ 231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 5 - 7
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2126 8300 โทรสาร 0 2126 8398
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartfund.com
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2308 9300 โทรสาร 0 2308 9333

ติดต่อได้ที่ : www.thanachartinsurance.co.th

ทรัพย์สินรอการขาย
เลขที่ 59/5 ห้องเลขที่ 3A02-1 ชั้นที่ 3
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02 022 0008 โทรสาร 02 022 0009
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartnpa.com
ธนชาต คาร์ ออคชั่น (ประมูลรถธนชาต)
สำนักบริหารรถยึด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต พระราม 7 เลขที่ 2 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 98 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 02 290 3599 , โทรสาร 02 290 7815
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartauction.com

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
กลยุทธ์และแผนงาน
เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อาคารเพชรบุรี ชั้น 9
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 208 5000 , โทรสาร 02 253 6340
ติดต่อได้ที่ : assetforsales@thanachart.co.th
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2431 9000 โทรสาร 0 2431 9095
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 231 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2252 5070 โทรสาร 0 2252 7155
 
     
     
   
   
 
 
 
 
 

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)