หลากหลายทำเลทอง ของทรัพย์สินรอการขายจาก
5 บริษัท ของกลุ่มธนชาต

  1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน)
  2. ธนาคาร ธนชาต จำกัด(มหาชน)
  3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
  4. บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด
  5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6

เลือกสรรให้ถูกใจจากหลากหลายทำเลคุณภาพ ทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ที่ดินเปล่า, ที่ดินจัดสรร, โรงงาน, อพาร์ทเม้นท์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ทรัพย์สินเหล่านี้มีการตรวจสอบดูแลตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 
     
     
     
     
 
 
 
   
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 10-11 และ 15-20 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-217-8444, 02-217-8000, 02-611-9111
โทรสาร 02-613-6099
ติดต่อได้ที่ : www.thanachart.co.th
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1, 2, 13, 14 อาคารต้นสนสนทาวเวอร์
เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2655-9000 โทรสาร 0-2655-9001
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartbank.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 14, 18 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-22178888, 0-2611-9222 โทรสาร 0-2217-9642
ติดต่อได้ที่ : www.tnsitrade.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ชั้น 15 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-0800 โทรสาร 0-2263-0875
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartfund.com
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 1,4-5, 999/4 ชั้น 4, ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2308-9400
โทรสาร 0-2308-9444
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartlife.co.th
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3,5, 999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4, ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2308-9300
โทรสาร 0-2308-9333

ติดต่อได้ที่ : www.thanachartinsurance.co.th
ทรัพย์สินรอการขาย
ชั้น 7 อาคารกลาสเฮ้าส ์เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท 25
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2260-6100, 0-2260-6288-9 โทรสาร 0-2260-6055
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartnpa.com
ธนชาต คาร์ ออคชั่น (ประมูลรถธนชาต)
สำนักบริหารรถยึด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต พระราม 7 เลขที่ 2 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 98 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2290-3599 , โทรสาร 0-2290-7815
ติดต่อได้ที่ : www.thanachartauction.com
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
ฝ่ายบริหารการขายและการตลาด
อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2085555 , โทรสาร 02-2085892
ติดต่อได้ที่ : assetforsales@thanachart.co.th
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
 

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)